Evert Taube i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning


Författaren, konstnären, kompositören Evert Taube (1890-1976)
medverkade i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i mer än ett halvt sekel. Evert Taube började som tecknare och journalist med sin första illustrerade artikel i Handelstidningen 1917.
I boken presenteras ett urval av Evert Taubes artiklar och dikter med illustrationer. En del av dessa texter och teckningar har inte återutgivits
sedan de publicerades första gången i GHT.
Boken är försedd med fylliga kommentarer av Pia Schmidt de Graaf och fotografier av Håkan Berg.
93 s. ISBN 9789198412819

"Resultatet är en vacker bok på nästan ett hundra sidor. Det sjunger om varje sida och frågan är om det inte också doftar av hav." (Gunnarssons blogg, 2017-11-16)

"Det är givande att läsa Taube i detta format. Han skriver om sjömansliv, kvinnor, Bohuslän, och genom sin lärdom kunde han bidra med översättningar av Petrarca. Särskilt vill jag framhålla förord och avdelningarnas introducerande texter. De är mycket informativa och ger en kort men god bild av vilken äventyrare Taube var åtminstone i sin ungdom. Värdefullt är också att boken är rikt illustrerad med bilder från tidningen. Helhetsbetyg: 4." (Morgan Palmqvist, BTJ-häftet 2018:02)

"...en gottepåse för alla Taubevänner" (John Brovik, Göteborgs-Posten 2018-01-05)