Dikter av Friedrich Hölderlin
tolkade av Elisabet Hermodsson

Elisabet Hermodsson (1927-2017) var en pionjär på många områden, visdiktare, poet, essäist, filosof, feminist och bildkonstnär. Här publiceras för första gången hennes tolkningar av ett urval av Friedrich Hölderlins dikter till svenska. Boken innehåller också några dagboksblad och illustrationer av Elisabet Hermodsson.
ISBN 978-91-984128-0-2, 56 s., häftad.

"Boken är närmast en kärleksförklaring till Hölderlin, han har skriver Hermodsson “andlig storhet” och är den “ömsinte diktaren” och har också tidigare inspirerat henne. ... det är en estetiskt fin bok som presenterar Hölderlin i en liten dos." (Magnus Dahlerus, BTJ-häftet nr 21, 2017)

"Bilderna, dagboken, dikterna och den utsökta formgivningen samspelar i sådan grad att det är motiverat att tala om den som ett kongenialt allkonstverk. - - -
För i denna volym talar poeten för första gången till mig från sin upphöjda platå. En folkbildande gärning som Hermodsson är värd beröm för." (Edvin Högdal, Gotlandstidningar 2017-10-14)

"Med denna bok har Hermodsson lämnat ett kärt och personligt arv, ett vittnesmål för sin mångsidighet." (Susanne Gerstenberg, Miljömagasinet nr 46, 2017)

"Elisabet Hermodssons bok är en kärleksförklaring till Friedrich Hölderlin och hans diktning. Han inspirerade henne. Och i sin tur inspirerar hon mig att läsa mer av det Hölderlin skrivit, och även mer av det hon själv skrivit." (Eva Björnberg,Dagens bok 2017-12-14)

På senare år har svenska läsare kunnat glädja sig åt nytolkningar utförda av Elisabet Hermodsson i samlingen Dikter och av Aris Fioretos i Kom nu, eld!, vilka gör att vi lite lättare kan möta honom som en samtida, bortom den tyska kontextens ibland tyngande klassikerstämpel. Det är två viktiga kulturgärningar som vi bör ta till vara, för genom dem kan vi komma ett steg närmare Hölderlins gudomliga eld. (Tommy Andersson, Dixikon 30/12/20)