Evert Taube - Brev från Bohuslän


”För litteratur är Bohuslän den hemkomnes landskap. Därför kan jag först på gamla dagar beskriva Bohuslän.” Så skriver Evert Taube 1943 under en av sina vistelser på Ängön.

Evert Taube var en mycket flitig brevskrivare och han hade ett stort behov av att formulera sig. I boken presenteras ett unikt urval av alla de brev Evert Taube skrev under sina vistelser i Bohuslän under 1940- och 1950-talet. Här finns också brev som berör tillkomsten av hans Bohuslänska skildringar och visor inspirerade av det Bohusländska landskapet. Urval och kommentarer är gjorda av Pia Schmidt de Graaf och boken är rikt illustrerad med Håkan Bergs fotografier av brev och manuskript.

160 s. ISBN 978-91-637-8567-2


"Breven ger en bild av Evert Taube samtidigt som de skänker inblick i hans skapande. Fotografen Håkan Berg står för högkvalitativt återgivande av brev och manuskript. Det berikar verkligen boken att se hur Taube lever i ett konstnärligt flöde där text, enkla teckningar eller regelrätta konstverk bygger åtskilliga av breven." (Morgan Palmqvist i BTJ-häftet nr 18, 2015)